SeniorNet Södermalms Årsmöte 2017 äger rum den 20 april 2017.

Möteshandlingar och program kommer lite senare. Detta är bara en påminnelse om att motioner skall vara föreningen tillhanda senast 9 mars 2017. De sänds med: Email till info@snso.se eller med traditionell post till Rosenlundsgatan 44A, 118 63 Stockholm.

Vårterminens dataträffar är här!

Vårterminens utbud av dataträffar har dröjt lite – men den som väntar på något gott väntar inte förgäves. Klicka på länkarna för mer information:

Hjärtligt välkomna!

Komplettering av vårens kursprogram

Nu finns 6 nya kurser under rubriken Datorer och dessa genomförs på kvällstid.
Det finns också 9 tematräffar, som än så länge har gott om platser.

Anmälan görs endast via Kursanmälningsformulär under resp kurs/tematräff.

Länk till kurser: kurser – dator
Länk till träffar: träffar

Öppet igen

Nu är alla helger över och vi hoppas att alla har haft det skönt.

Vi har nu öppet igen och står redo för att hjälpa alla vetgiriga medlemmar.

Kanelbullen är öppet måndag – fredag kl 13.00 – 16.00

Support är öppet måndagar kl 9.00-12.00 samt 13.00-16.00

Vårterminens kurser och tematräffar

Nu är helgerna snart över och därmed är det dags att presentera vårterminens kursutbud. Vi kommer successivt under den närmaste tiden att publicera vårens kurser och tematräffar, så det gäller att ni medlemmar bevakar vad som händer på hemsidan under rubrikerna kurser resp tematräffar. Som vanligt anmäler man sig via anmälningsformulären under resp kurs/tematräff.

En iPhonekurs startar redan 9 januari, men den är redan fulltecknad. Eftersom det blev stor respons när denna kurs presenterades i början av december, är ett antal platser på denna kurstyp redan uppbokade.

20 januari är det dags för en Android Smartphonekurs och 24 januari kommer en Facebookkurs. .
25 januari blir det en tematräff om Google Foto och i början av februari kommer nästa tematräff.
I början av februari startar också två PC-kurser samt kursen Ordning och reda.

Som vanligt finns en förteckning över deltagarna längst ner på varje kurssida, där man kan se antalet lediga platser. Dessa sidor kompletteras med nya namn i takt med att anmälningarna kommer in.

Kurser

Tematräffar

Ordförandebrev december 2016

Ordförandebrev för december 2016 är nu publicerat under rubriken ”Om klubben”

God Jul och Gott Nytt År

Vårt IT-café, Kanelbullen, har jul/nyårsledigt fr.o.m. 19 december

På nya året öppnar vi igen måndag 9 januari

God Jul och Gott Nytt År 2017 !

önskar

 

Top